eHRM is geen doel op zich

”E-HRM is nooit een doel op zich”

E-HRM maakt onderdeel uit van elk van de drie peilers waarop ARINSO steunt –Strategie, Technologie en Outsourcing. Dat duidt erop dat e-HRM voor deze international zwaar weegt. Toch is e-HRM voor hen (nog) niet het Ei van Columbus. ”Soms is de oude manier van werken het beste.”

Unilever. KLM. Shell. Gemeente Den Haag. Albert Schweitzer ziekenhuis. Enkele namen van bedrijven waarvoor ARINSO werkt. Grote organisaties die behoefte hebben aan ondersteuning bij het bepalen en uitvoeren van hun strategie. Ook op HR-gebied. ‘Onze oorspronkelijke dienstverlening lag op het gebied van systeemintegratie’, vertelt Richard Reijers, director Sales & Marketing. ”Dat gaf ons de kans in de HR-keuken van verschillende organisaties te kijken. De kennis en ervaring die we daarmee opdeden, gebruiken we om bedrijven te helpen hun visie op HR-gebied handen en voeten te geven. Daarmee was een nieuwe tak geboren: HR strategie.”

Uitgangspunt: strategie

”Bij HR Strategie is het belangrijk helder voor ogen te hebben wat het Service Delivery model (of: HR dienstverleningsmodel) van je organisatie is”, vervolgt Reijers. ”Waar wil je naar toe? Welke dienst wil je leveren? Hoe wil je die aan de man brengen. Vervolgens ga je kijken hoe je de weg daarnaar toe kunt invullen. E-HRM kan daarbij een onmisbaar instrument zijn. Sommige processen kun je op die manier sneller, goedkoper en efficiënter inrichten. Denk daarbij aan administratieve bulkprocessen. De digitalisering daarvan is inmiddels een commodity. Begrijpelijk. Je neemt zo je HR-mensen een hoop werk uit handen. Zodat zij zich bezig kunnen houden met hun eigenlijke werkzaamheden: advies geven aan medewerkers en de organisatie over HR-vraagstukken. Maar er zijn ook werkzaamheden waarbij e-HRM geen toegevoegde waarde heeft. Dat is vaak afhankelijk van het soort bedrijf.”

Werkvloer

”Neem bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf”, haakt unit manager Innovation & Technology Services Anita Lettink in. ”Je kunt als werkgever weliswaar bepalen dat je werknemers voortaan hun ziektemeldingen, verlofaanvragen en declaraties zelf via het web invullen, maar stuit dan op het probleem dat er op de werkvloer maar weinig terminals staan. Je kunt niet van je mensen verwachten dat ze thuis nog een uurtje achter de pc kruipen, voor zover ze die hebben. Bij dergelijke bedrijven werken andere oplossingen beter. We hebben een schoonmaakbedrijf geadviseerd gewoon te blijven werken met papieren formulieren. Die zijn voorzien van een barcode en worden bij ontvangst in ons HR service center ingescand. Vanaf dat moment verloopt alles gedigitaliseerd. Dat is geen e-HRM, maar het werkt wel.“

Sexy

”E-HRM is ook geen doel op zich”, stelt Reijers. ”Steeds meer bedrijven beseffen dat. In het begin was het een hype: elke organisatie moest en zou e-HRM hebben. Anders telden ze niet mee. Daarna daalde het enthousiasme en ging iedereen de backoffice verbeteren. Nu die goed functioneert, komt e-HRM weer in beeld. Het neemt echt een vlucht, zeker als hulpmiddel bij de strategische positionering van de organisatie. Er zijn zelfs bedrijven die e-HRM in de strijd gooien om jonge talenten te werven. We hebben in Nederland een tekort aan hoogopgeleide mensen. De vijver is klein, het aantal vissers groot. Door je op te stellen als een sexy werkgever hoop je dat de net afgestudeerde talenten voor jou kiezen. Technologie als trigger. Ook dan is e-HRM een strategisch hulpmiddel.”

Eén loket

De komende jaren raakt de BV Nederland nog meer vertrouwd met e-HRM. De technologische mogelijkheden lijken schier oneindig. Ook bij ARINSO staan belangrijke ontwikkelingen op stapel. Lettink: ”We introduceren nu het HR Ecosysteem, een portal voor medewerkers, managers en HR-afdelingen. Wie inlogt, ziet in één scherm alle HR-onderwerpen die voor hem of haar van belang zijn. Een medewerker ziet bijvoorbeeld buttons met ’Verlof aanvragen’ en ’Pensioenregeling‘. De HR-afdeling heeft buttons als ’Eerstedagmelding‘. Het mooie van het HR Ecosysteem is dat je aan de voorkant één loket hebt, terwijl aan de achterkant verschillende systemen geïntegreerd zijn. Dat hoeven niet eens HR-systemen van ARINSO te zijn. Via de portal zijn er verbindingen mogelijk met de belastingdienst, UWV, verzekeraars, noem maar op. Daar ligt de toekomst van e-HRM.”